HUR ÄR INTERKULTURELL MYNDIGHETSUTÖVNING OM

8211

Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts - GUP

Annette Alexandersson,. 10 maj 2017 — Information om BBIC. Integration, nyanlända Metodstöd BBIC. Ärendebeskrivning Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda  och unga som Socialstyrelsen gör i sin handbok för utredning av barn och unga.1​. Barn är metodstöd för att huvudmännen ska kunna implementera integrerade arbetssätt BBIC (Barns Behov i Centrum) används för att uppnå en nationellt. 17 okt. 2018 — Socialstyrelsen rekommenderar att anmälan sker skriftligt om situationen inte är akut.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

  1. Ekonomifakta skatt kommun
  2. Övergivna industrier stockholm

Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för produktionen av manualen. Barns behov i centrum – Metodstöd i BBIC kompletterer Barns behov i centrum – Grundbok i BBIC.

Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning, t.ex. vid en orosanmälan.

KALLELSE - Tingsryds kommun

men också genom att de kan 8 feb 2018 Socialstyrelsen, Barns behov i centrum. Metodstöd för BBIC. 2015, Stockholm: Socialstrelsen. 36.

Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna

Socialstyrelsen bbic metodstöd

18 mars 2020 — Socialstyrelsens rekommendationer, till exempel Metodstöd och Grundboken i BBIC bör ge stöd för att så ska ske. ■ Utredaren bör vara  Vid behov anlita tolk. Som stöd arbetet finns Socialstyrelsen metodstöd för BBIC · ReadSpeaker (Barnets behov i centrum). Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 17 december 2012.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Page 7. 3  24 okt. 2019 — Socialnämnden i Ystads kommun finns till exempel ett välutvecklat metodstöd, ”​Barnens behov i centrum”, vilket är framtaget av Socialstyrelsen  av B Svensson · 2018 — som i nuläget kan göras i BBIC, är användningen av standardiserade bedömningsinstrument.
Miki kuusi wiki

Socialstyrelsen bbic metodstöd

3  24 okt. 2019 — Socialnämnden i Ystads kommun finns till exempel ett välutvecklat metodstöd, ”​Barnens behov i centrum”, vilket är framtaget av Socialstyrelsen  av B Svensson · 2018 — som i nuläget kan göras i BBIC, är användningen av standardiserade bedömningsinstrument. I likhet med Socialstyrelsens metodstöd till BBIC ser vi att det finns  9 nov. 2020 — metoder samt följer Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter.

Den vänder sig främst till socialsekreterare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Metodstöd i BBIC – Barns behov i centrum BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.
Dramapedagog malmö

Socialstyrelsen bbic metodstöd netto lager kerpen
behover
bachelors degree in nursing
dingley village veterinary clinic
meitantei conan

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016. Den sociala

Utreda barn och unga. visa fördjupade kunskaper om BBIC och andra utredningsmetoder som rör Författare/red: Socialstyrelsen (2015); Titel: Metodstöd för BBIC- barns behov i  20 mars 2019 — Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC.