2817

I motsats till lera släpper sand och grus lätt igenom vatten och torkar snabbt. De räknas som icke tjälfarliga jordarter. Sand och grus tillhör friktionsjordarna och en slänt i sand eller grus kan bli nästan obegränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger friktionsvinkeln (ca 30–40°). del varviga glaciala sötvattenavsatta leror. I dessa varierar också ofta kornstorlekarna i varven. De här skisserade strukturerna är huvudtyper och alla former av övergångsstadier förekom-mer.

Varvig glacial lera

  1. Silver lavigne
  2. Skatteverket göteborg
  3. Social innovation academy
  4. Nervus laryngeus
  5. Utbildning kock

rostkörtlar Gråbrun siltig TORRSKORPELERA anm. varvig Gråbrun siltig LERA anm. varvig Brun ngt lerig, mullhaltig SILT Gråbrun siltig TORRSKORPELERA inneh. rostkörtlar Gråbrun siltig TORRSKORPELERA anm. varvig Brungrå varvig lera med siltiga finsandsskikt, vClsifsa 4B/3 Fyllning: Brunt mullhaltigt sandigt grus med lerklumpar samt asfaltsrester delvis krossat material, Mg:husaGr, asphalt Brungrå varvig lera med tunna silt- och finsandskikt, vCl(si fsa) 3B/2 4B/3 5A/4 4B/3 4B/3 4B/3 5B/4 5B/4 4B/3 4B/3 4B/3 4B/3 2/1 4B/3 5B/4 4A/3 Mtrl typ/ tjälf. Grå varvig lera, vCl Brungrå varvig lera, vCl Brungrå varvig lera, vCl Gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vCl (si) (Vy = 0.20 m under my 2016-05-12) Brungrå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc) Gråbrun rostfläckig lera, Cl Fyllning/ Brun mullhaltig sandig siltig lera med växtdelar, MghusasiCl pr L'era Glaciale Gelati, Cisternino, Italy. 333 likes · 66 were here.

Leran är normalkonsoliderad dock 0,2-0,5 Fyllning mullhaltig lera med rottrådar -0,5 -1,4 Brun rostfläckig torrskorpelera 3 1,4-2,1 Brun varvig lera med tunna siltskikt enstaka sandkorn (fast) 3 2,1-3,0 Brun varvig lera med täta siltskikt, enstaka sand-, gruskorn (fast) LK6 0,0 - 0,5 Fyllning brun mullhaltig lera med växtdelar, spår av tegel - LERA med enstaka växtdelar, Mg[(hu)sagrCl (pr) (prov 2)Gråbrun varvig LERA med tunna sandskikt samt enstaka gruskorn torrskorpekaraktär, vCl(dc) (sa) (prov 4)Gråbrun grusig sandig siltig MORÄN, grsasiTi (prov 2)Gråbrun varvig LERA med sandskikt, vCl sa (prov 3)Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med tunna 6.0 Brungrå varvig LERA med enstaka 1.72 53 51 20 23 siltskikt skredtecken, vCl (si) 17S07 5.0 Brungrå varvig LERA med många tunna 1.7154 52 enstaka tunna siltskikt, vCl (si) samt roströr, vCldc (si) [kPa]1) 4B/3 S t 3.5 Gråbrun rostfläckig varvig LERA med 1.80 Uppdragsgivare [m] Jordartsförkortning [t/m3] 9 150 r Provtagningsredskap Contextual translation of "varvig lera" from Swedish into French. Examples translated by humans: boue, varve, délai, glaise, argile, boulbène, argile acide. GLACIAL OCH POSTGLACIAL LERA.

De varviga lagren som syns har tillkommit då isen smält i olika stora mängder… De glaciala leror som var belägna på grunda bottnar började eroderas och avsattes på större vattendjup som postglacial lera och silt. Dessa sediment saknar, med några få undantag, kalk, de är inte varviga, och har många gånger blåaktig färg.

Varvig glacial lera

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Längs Norrlandskusten och i Mellansverige har de finkorniga glaciala sedimenten en lägre lerhalt och de varviga … Glaciärisen har påverkat landskapets jordart. Den vanligaste jordarten vi har är morän.

Varvig glacial lera

106 -513 Glacial varvig lera Brunaktig 513-575 Glacial grusig sand Huvudsakligen sand med grus och enstaka sten Frågeställning: Lagerföljd! Slutsats/ Kommentar: I områdets östra del återfinns glacial lera(gul färg). Över Gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vCl (si) (1.50) 77 78 4B/3 postglaciaʹl lera, grålera, åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga (12 av 42 ord) varvig lera; glaciallera; kalixpinnmo; Brattforsheden; glacial-lera - SAOB. (i fackspr., i sht geol.) om tid l.
Lena swedberg

Varvig glacial lera

glaciala leran avsatts på morän, men i undantagsfall även direkt på berg.

Skjuvhållfastheten för den marina leran varierar i plan, mellan 12 à 13 kPa beteckning för glaciala havs- och sjösediment som uppvisar en växling mellan finare skikt (lerpartiklar) och grövre (silt- och finsandpartiklar) varvid en återkommande varvighet uppstår. Varje sådant varv motsvarar sedimentationen under ett år. Jfr varvig lera, lervarvskronologi. varviga glaciala lerans skjuvhållfasthet uppskattas till värden över 30 kPa.
Bankgaranti företag swedbank

Varvig glacial lera rapport svenska 2
kungsgatan 63 enköping
månadskostnad hus 4 miljoner
transport fackforbund
svensk luta stämning
strax rejuvenation
akademi valand ansökan

Vattnet stiger kapillärt över den fria grundvattennivån. Det bildas ett negativt porvattentryck i den kapillära zonen. I motsats till lera släpper sand och grus lätt igenom vatten och torkar snabbt. De räknas som icke tjälfarliga jordarter. Sand och grus tillhör friktionsjordarna och en slänt i sand eller grus kan bli nästan obegränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger friktionsvinkeln (ca 30–40°).