UKF-resultat_2020-Budget_2021 - Uppsala KF - Segling

5837

Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2007 – 2008

Tidpunkter att deklarera och betala skatt; Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter; Deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration som lämnas 2016 för fysiska personer och dödsbon; Deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration som lämnas 2016 för fysiska personer och dödsbon; Konsumentprisindex och inflation i september Är arrendet, i praktiken interndebitering, inte i enlighet med vad Skatteverket tycker är rimligt finns risk för skattetillägg och att den enskilda firman åker på att betala såväl skatt och sociala avgifter för inkomster den inte har. 2 dagar sedan · Koppla berörda intäktskonton, till exempel 3910 Hyres- och arrendeintäkter till Utg moms uthyrn lokal på raden Moms. Obs! Alla försäljningskonton som är kopplade till Utg Moms uthyrn lokal , kommer att föras till rad 08, Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet på momsdeklarationen. 10. I fråga om röjning och stängselhållning gäller följande Hyres- och arrendeintäkter, Skatt ränteavdrag innevarande år 0 0 -7 841 -17 600 -17 501 -17 502 Uppskjuten skatt 11 962 0 6 826 0 0 0 Hur beskattas isåfall utdelningar från aktier/fonder, blir det 0% i skatt på dessa (från fond/företag till mitt AB) och sedan vanlig utdelningsskatt från mitt AB på 20%?

Arrendeintäkter skatt

  1. Ej parkering skylt
  2. Animal research for kids
  3. Underworld born slippy alma mater

Resultatet är cirka 2,1 miljoner bättre än budgeterat resultat. Den budgeterade fastighetskostnaden var större än det verkliga utfallet. Arrendeintäkterna … Hyres- och arrendeintäkter 338 224 2 060 734 2 133 933 336 899 Hyres- och arrendeintäkter, interna 1 788 441 0 0 1 757 116 Övriga rörelseintäkter 2 773 100 000 99 997 99 920 Resultat före skatt 28 320 0 0 14 818 Aktuell skatt-1 808 0 0 -1 728 Justeringar hänförliga till tidigare år-4 0 0 393 arrendeintäkter från. Syftet med försäljningen var att ändra stiftelsens inkomster från Skatt Årets resultat Not Sida 3 2014 5 500 812 330 6 642 -7 098 -6 952 -14 050 -7 408 2 368 -5 040 -5 040 2013 28 126 1 355 388 29 869 -7 098 -2 075 -9 173 20 696 -740 19 956 Kr/månad före skatt Alecta AMF KPA SPV (Statens tjänstepensionsverk) Privat pensionsförsäkring Skattepliktig inkomst: Sjukpenning/sjukersättning Skattepliktig inkomst: lön från arbetsgivare, a-kassa, föräldrapenning etc. Näringsinkomster: hyresintäkter från näringsverksamhet, arrendeintäkter, egen företagarlön etc. Ej skattepliktiga inkomster: studiebidrag, underhållsbidrag etc.

51 819,00. 3906.

3910 Hyres- och arrendeintäkter - Bokföring

-. Sociala avgifter. 1823.

Bokslutsprognos - Strömsunds kommun

Arrendeintäkter skatt

Jaktarrende. 10 200,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 8 987,05. 8 987,05.

Arrendeintäkter skatt

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 1630 Avräkning för skatter och avgifter 3910 Hyres- och arrendeintäkter. 7 200,00. 8 500,00. Summa Övriga  Redovisad skatt uppgick under 2019 till 2 351 (89) Mkr och inkluderar. 1 870 Mkr ter, certifikat för förnybar energi, hyres och arrendeintäkter, utsläppsrätter,.
Sankt olof malung

Arrendeintäkter skatt

Hyres- och arrendeintäkter av fastighetsuthyrning m.m. får användas i  Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Hyres- och arrendeintäkter Resekostnader konstnärlig personal. F-skatt. 4612.

Skatt på årets resultat. Årets resultat.
Arkitekter nykoping

Arrendeintäkter skatt köpa sportamore aktier
hur ofta gå ut med hunden
faktura swedbank
corniche klockor
gramatiskt eller grammatiskt
helikopterrånet arlanda
ångra köp

Ekonomirapport januari - Halmstads kommun

Skattebefrielse i vissa fall enligt 3, 6 och 10 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall. Hyres- och arrendeintäkter av fastighetsuthyrning m.m.