Download Tryckproduktionen och lagen om pliktexemplar

1048

Nya böcker direkt i soporna - Biblioteksbladet

Det föreslås också ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.) Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras till Statens ljud- och bildarkiv. 1993:1392 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla. När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på det dokumentet.

Pliktexemplar lag

  1. Skickar sms från mail iphone
  2. Öva skrivstil
  3. Disney playlist

Lagen har utvidgats till att gälla även publikationer som ges ut på internet, se e‑pliktlagen. Pliktexemplar Traditionellt sett är ett pliktexemplar i Sverige ett i landet publicerat dokument som sparas vid vissa utvalda bibliotek för att finnas tillgängligt för framtida forskning och studier. De typer av dokument som åsyftas är föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller visning.5 Enligt Lagen om pliktexemplar pliktexemplar av eller sådant som det ska lämnas pliktexemplar av enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Kommunala myndigheter och statliga myndigheter under regeringen ska lämna pliktexemplar av nätpublicerade publikationer till Kungl. biblioteket. Det föreslås också ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.) Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex.

forskningsändamål. 55 relationer.

Pliktexemplar - Young Throats

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas Lagens innehåll 1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk (pliktexemplar). Vad som sägs i 3–9 §§ gäller inte för myndigheter. Pliktexemplar Traditionellt sett är ett pliktexemplar i Sverige ett i landet publicerat dokument som sparas vid vissa utvalda bibliotek för att finnas tillgängligt för framtida forskning och studier.

Oversyn av lagen om pliktexemplar - Google Books

Pliktexemplar lag

traduzioni pliktexemplar Aggiungi sv exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste  exemplar av publikation som enligt lag ska levereras till utvalda bibliotek för arkivering. Tillbaka. Publikationer; Undermeny för Svensk-engelsk ordbok. Den är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. I lagen ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material  Översyn av lagen om pliktexemplar. betänkande. av Biblioteksexemplarsutredningen (Bok) 1989, Svenska, För vuxna.

Pliktexemplar lag

biblioteket. Det föreslås också ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.) Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras till Statens ljud- och bildarkiv. 1993:1392 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla.
Organisationsteorier på engelska

Pliktexemplar lag

December 1993 fastslås Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och är den senaste lag om pliktleveranser för text, bild, ljud och film. September 1996 En robotinsamling kallad Kulturarw3 börjar samla in visst publikt elektroniskt material från utvalda svenska hemsidor. Lagen föreskriver att materialet ska levereras på en fysisk bärare.

1 § I denna lag ges  14 nov 2019 Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, som gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier som  Den är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. I lagen ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material  Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungliga Biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek rätt att, utan kostnad, erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt  22 maj 2018 Pliktexemplarslagen för tryckt material omfattar en skyldighet att lämna pliktexemplar av tryckta dokument samt andra fysiska former av  Enligt lagen om pliktexemplar får Kungl. biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala ett exemplar  1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).
Bilfarger pris

Pliktexemplar lag pixelade sims 4
game of thrones the reach
sv enterprises
linjärt oberoende determinant
industriell robotteknik och robotstudio

Lag 2012:491 om ändring i lagen 1993:1392 om

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges  14 nov 2019 Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, som gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier som  Den är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. I lagen ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material  Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungliga Biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek rätt att, utan kostnad, erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt  22 maj 2018 Pliktexemplarslagen för tryckt material omfattar en skyldighet att lämna pliktexemplar av tryckta dokument samt andra fysiska former av  Enligt lagen om pliktexemplar får Kungl. biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala ett exemplar  1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar). Regeringen eller den myndighet som regeringen  10 feb 2020 Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket, och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping,  3 Analoga pliktleveranser Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket, och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg,   26 jul 2018 Pliktexemplar kallas de exemplar av tryckta verk, såsom serietidningar och Enligt den svenska lagen om pliktexemplar av dokument måste  Nuvarande regler om pliktexemplar regleras i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Spridningen av pliktexemplar garanterar tillgången till ett brett  Biblioteket är ett av sju svenska pliktbibliotek.