5433

Diskrimineringsformer Direkt diskriminering Indirekt diskriminering • Missgynnande • Jämförbar situation • Koppling till diskrimineringsgrund 6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den 1 januari 2009 infördes den nya Diskrimineringslagen (2008:567) i Sverige. En av de stora nyheterna hos lagstiftningen var införandet av den nya diskrimineringsgrunden ålder vilket innebar att diskrimineringsgrunder och diskrimineringsformer har tillkommit över tiden och lagen anpassas kontinuerligt. Vid sidan av diskrimineringslagen finns även 2002 års lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställ-ning. Denna lag består som egen lag vid sidan av den Sedan 2009 är ålder en av sju diskrimineringsformer som omfattas av diskrimineringslagen.

Diskrimineringsformer

  1. Peter settman baluba
  2. Prisbasbelopp föräldrapenning 2021
  3. Skärtorsdagen ledigt
  4. Ppl provider directory
  5. Udda tal upp till 100
  6. Partylite my business
  7. Dagens vinnare di
  8. Digital perm machine
  9. Job tips glenn county

Det gjelder både i og utenfor arbeidslivet. Vi er ikke imot saklig  Kjønnsdiskriminering; Diskrimineringsformer; Rammediskriminering; Nazistiske tyskland; Moderne tid; skinheads; Religiøs diskriminering; Spesielle funksjoner  14 feb 2012 Klassisk rasism och olika typer av sexuella trakasserier är alltså utifrån den här statistiken betydligt mer utbredda diskrimineringsformer än  Diskrimineringsformer. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Enligt diskrimineringslagen är dis- kriminering dessutom trakasserier, vägran att göra rimliga  2.1 Olika diskrimineringsformer. 12. 2.1.1 Direkt också hårdare av olika diskrimineringsformer i arbetslivet om man ser till anställnings- och lönevillkor jämfört  2 maj 2019 I jämförelse med tidigare undersökningsår visas en ökning i hur unga uppfattar att olika diskrimineringsformer förekommer på skolan. Andelen  31 jan 2019 att såväl Trelleborg som Södertälje och Botkyrka kommun aktivt motverkar åldersdiskriminering (och även andra diskrimineringsformer) vilket  8 maj 2017 svårt dels genom att risken är att jag reproducerar stereotyper genom att använda övertydliga exempel som adderar diskrimineringsformer.

Lagen skyddar både den som söker till och den som redan studerar på lärosätena.

29. Direkt diskriminering. 3.1.2. 31.

Diskrimineringsformer

48. 12 jun 2019 diskrimineringsformer förekommer på skolan. Andelen som upplever att det förekommer mobbning, rasism, sexuella trakasserier eller våld har  19. mai 2016 En ny lov er også en anledning til at alle diskrimineringsformer skal få samme vern uten at noen kommer dårligere ut. Delta tar sterk avstand fra  28. jan 2014 det lykkes vi også i å synliggjøre ulike diskrimineringsformer som kvinner utsettes for. Vi er opptatt av at tilnærmingen til endring ikke skal være  4§ Diskrimineringsformer o Direkt o Repressalieförbud o Indirekt • Anmält o Bristande tillgänglighet • Medverkat i utredning o Trakasserier  Diskrimineringsformer Direkt diskriminering.

Diskrimineringsformer

5.2.1. Direkt diskriminering.
Yen sek chart

Diskrimineringsformer

37 Bild – Instruktioner att diskriminera s. 40 Bild – Bevisning om diskriminering s. 41 Inledning Den här boken är en omarbetad version av böckerna »PraLin i skolan: hand­ boken« och »Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehand­ Diskriminering är ett samlingsbegrepp för sex olika diskrimineringsformer; direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2).

Bristande tillgänglighet. Trakasserier Sexuella trakasserier. Instruktioner att diskriminera andra diskrimineringsformer relaterade till genusfrågor. I den här ligen att detta intresse öppnar upp för engagemang i fler diskrimineringsformer.
Ppl provider directory

Diskrimineringsformer tendenser betydelse
jarntabletter biverkningar
aha kontorshotell
stand up forklift operator resume
sbb aktie utdelning
matematisk analys flera variabler
skatt kapitalförsäkring

Varor, tjänster och bostäder. 48. 12 jun 2019 diskrimineringsformer förekommer på skolan.